Solar

Ogier rasy Huculskiej. Przyszedł na świat 22 mają 2019 roku. Do naszego stada dołączył w połowie sierpnia 2020 roku.