„Kopytem przez Podlasie – szlak turystyczny”

Zaprojektuj Konny Szlak Turystyczny!

Konkurs!!!

Udział w konkursie to wsparcie turystycznego rozwoju Podlasia. To inicjatywa, która wpisuje się w oczekiwania ludzi pełnych pasji.

Organizatorem konkursu adresowanego do studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej jest Konny Zakątek (Hryniewicze Duże, 17-100 Bielsk Podlaski) oraz Stowarzyszenie Reditus, którego celem jest prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o historii i atrakcjach turystycznych województwa podlaskiego, szczególnie powiatu bielskiego, a także zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu.

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w terminie do 20 kwietnia 2024r. drogą elektroniczną na adres: konnyzakatek@gmail.com.

Konkurs został objęty patronatem honorowym:
Starosty Powiatu Bielskiego
dr inż. Sławomira Jerzego Snarskiego
 
Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Michała Bołtryka

Więcej informacji

Biorąc udział w konkursie:

Zaprojektuj Konny Szlak Turystyczny!

Rozpocznij projekt!!!

Zgłoszeni uczestnicy przygotowują autorski projekt szlaku turystycznego w oparciu o lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Przedstawiona do oceny praca konkursowa powinna dotyczyć szlaku turystycznego, który można przebyć konno.

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2024 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2024 r., a jego wyniki zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.

 

Nagrody przyznane zostaną uczestnikom Konkursu, którzy zajmą I, II oraz III miejsce w formie kart podarunkowych do wykorzystania w Konnym Zakątku (I nagroda o wartości 500 zł, II nagroda 300 zł, III nagroda 150 zł).